Витяг з протоколу засідання КМУ від 08.04.2015 № 23