Моніторинг - робота за напрямом


Державний моніторинг довкілля здійснюється відповідно до Положення про державну систему моніторингу довкілля затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 із змінами. Згідно змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2013 № 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізьке регіональне управління водних ресурсів, Запорізький обласний центр з гідрометеорології є суб’єктами моніторингу довкілля.

В свою чергу Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації взаємодіє з іншими суб’єктами моніторингу, які надають інформацію для узагальнення та подальшого інформування населення про стан навколишнього природного середовища в області, а саме Департамент щомісячно готує інформаційно-аналітичні бюлетені «Стан довкілля в Запорізькій області», розміщує на офіційному веб-сайті Департаменту та надсилає до Міністерства екології та природних ресурсів України.

Аналіз стану атмосферного повітря здійснюється на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Запоріжжя на 5 постах спостереження, аналіз радіаційного забруднення повітря здійснюється на основі даних спостережень на 7 пунктах спостереження області Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

Оцінка стану атмосферного повітря за місяць у м. Запоріжжя здійснюється за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично - допустимих концентрацій (далі – ГДК) по пріоритетним забруднюючим речовинам. Пріоритетними забруднюючими речовинами вважаються ті речовини, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста і контролюються на стаціонарних постах спостережень за забрудненням атмосферного повітря.