Про заходи зі складання переліку власників відходів

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.10.2013 № 485 «Про заходи зі складання переліку власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів на території Запорізької області» з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 07.08.2013 № 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та п. 10 постанови КМУ від 03.08.98 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» зі змінами (далі - Постанова), обласні держадміністрації за поданням райдержадміністрацій до 1 лютого поточного року визначають перелік власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів на наступний рік (крім власників, які звільняються від одержання таких лімітів).

Згідно п. 8 Постанови, до категорій власників, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, належать:

власники відходів як вторинної сировини, які провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ від 31.08.98 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» зі змінами.

Власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру подають щороку через центри надання адміністративних послуг декларацію про відходи. Форма декларації, затверджена Постановою (додається).

Згідно п. 8 постанови КМУ від 31.08.98 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» критерієм включення суб’єктів господарювання (далі - об’єкти) до реєстру ОУВ є показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:

 

Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

 

де м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

До реєстру включаються об'єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.

Критерієм включення ООУВ до реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим 100 тонн на рік.