Поточна діяльність


Департаментом екології та природних ресурсів в період з 18.05.2013 року, з часу початку роботи Департаменту, через відділ по роботі з документами дозвільного характеру управління розвитку підприємства та дозвільних послуг міської ради видано 1002 документа дозвільного характеру.

Активізовано роботу по встановленню меж прибережно-захисних смуг області. Підготовлено розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення робочої групи з питань встановлення та винесення в натурі меж прибережних захисних смуг та затвердження її складу», створено робочу групу з питань встановлення та винесення в натурі меж прибережних захисних смуг в області. Налагоджено роботу з райдержадміністраціями з зазначеного питання.
Організовано роботу з розвитку заповідної справи в регіоні. Підготовлено розпорядження голови облдержадміністрації «Про збільшення природно-заповідного фонду області», визначено першочергові заходи щодо розвитку ПЗФ в області, розроблено поступове збільшення відсотку заповідності в кожному районі.
З метою розбудови екомережі області підготовлено розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі та затвердження її складу та Положення».
З метою розвитку мисливського господарства в області Департаментом погоджено надання мисливських угідь у користування на загальну площу 192626,3 гектарів.
Погоджено 28 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Затверджено 28 проектів організації території мисливських угідь.
Забезпечено відкриття мисливського сезону у 2013 році, а саме погоджено:
- матеріали 32 користувачів мисливських угідь;
- 35 наказів про проведення полювання у мисливських угіддях;
- 48 пропускних спроможностей мисливських угідь;
- 31 порядок видачі відстріляних карток;
- 8 лімітів на використання мисливських тварин.
Підготовлені 6 рішень «Про оголошення території природно-заповідного фонду місцевого значення», які прийняті на сесіях обласної ради по 15 територіям області загальною площею 1198,9 га.
З метою забезпечення лісового фонду в межах ПЗФ погоджено 2 плани санітарно-оздоровчих та 1 план лісокультурних заходів державним лісогосподарським підприємствам області.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Департаментом видано 90 екологічних висновків відповідності заходів згідно вимог Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.
З метою забезпечення епізоотичного благополуччя на території Запорізької області при поводження з відходами тваринного походження затверджено розпорядження голови та організована відповідна робота.

Також за звітній період Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації:
1. Підготовлена Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2012 році, яка направлена до Міністерства екології та природних ресурсів України.
2. Організовано ведення баз та банків даних екологічної інформації. Здійснюється підготовка «Інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля Запорізької області». Матеріали надаються до Мінприроди України та розміщуються на інформаційно-аналітичному сайті Мінприроди та на сайті облдержадміністрації.
4. Проведено 10 семінарів та круглих столів з представниками промислових підприємств та громадськістю .
5. Відкрито інформаційний сайт Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою: http:www.zdn.gov.ua
6. Видано науково-популярне видання «Твоє майбутнє – земля за порогами» за матеріалами регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2012 році.
7. Організовано збір інформації та аналіз виконання підприємствами природоохоронних заходів, затверджених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і Обласною комплексною програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки на 2013 - 2020 роки, затвердженої Рішенням двадцять п’ятої сесії шостого скликання від 28.03.2013 №29.
8. Розроблено та затверджено Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про створення комісії з питання моніторингу навколишнього природного середовища» та затверджено склад комісії та положення про комісію.