Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами