Перелік дозволів


1 Висновок державної екологічної експертизи.

2 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

3 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

4 Дозвіл на спеціальне водокористування.