Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)

Найбільші забруднювачі атмосферного повітря

 

Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять промислові підприємства – найбільші забруднювачі, викиди яких становлять 60 - 70% від загального валового обсягу викиду забруднюючих речовин. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в регіоні залишаються підприємства чорної та кольорової металургії,теплоенергетики, хімії, машинобудування, харчової промисловості, на які припадає приблизно 90,0 % викидів всіх забруднюючих речовин.

Це такі підприємства, як: ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ “Дніпроспецсталь”, ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Український графіт», ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», ПАТ “Запоріжкокс”, ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжвогнетрив», ВАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів», ПАТ "Мотор Січ", ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод».

Найбільшу кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу здійснюють основні прмислові підприємства області, обсяги викидів яких за рік склали:

ВП Запорізька ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 112,5 тис.т (проти 144,5 тис.т у 2013р.);

ВАТ «Запоріжсталь» – 59,2 тис.т (проти 59,9 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – 15,6 тис.т (проти 20,9 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – 0,004 тис.т (проти 0,008 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» – 1,89 тис.т (проти 2,17 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Запоріжкокс» – 2,99 тис.т (проти 3,11 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Український графіт» –  1,28 тис.т (проти 1,39 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Запоріжвогнетрив» – 0,36 тис.т (проти 0,36 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Запоріжсклофлюс» –  0,16 тис.т (проти 0,24 тис. т у 2013р.);

ДП «Запорізький титано – магнієвий комбінат» – 0,85 тис.т (проти 1,02 тис.т у 2013р.);

ПАТ «Мотор Січ» – 0,49 тис.т (проти 0,48 тис.т у 2013р.);

ЗДП «Кремнійполімер» – 0,012 тис.т (проти 0,021 тис.т у 2013р.).

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел найбільших підприємств – забруднювачів

 

Назва підприємства

Динаміка обсягів викидів в атмосферне повітря, тис.т/рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

динаміка + / -

 

1

ВАТ «Запоріжсталь»

57,528

69,823

77,630

55,817

59,790

59,168

-0,623

 

2

ПАТ «Дніпроспецсталь»

1,656

2,375

2,592

1,63

1,081

0,683

-0,398

 

3

ПАТ «Український графіт»

1,569

1,959

2,039

1,949

1,397

1,285

-0,112

 

4

ВП Запорізька ТЕС ПАТ «Дніпроенерго»

79,222

99,172

103,798

106,58

144,52

112,533

-31,988

 

5

ПАТ «Запорізький завод феросплавів»

19,658

22,211

21,960

21,014

20,946

15,609

-5,172

 

6

ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

3,552

1,609

0,627

0,010

0,008

0,004

-0,004

 

7

ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»

1,719

2,997

2,969

2,665

2,176

1,890

-0,286

 

8

ПАТ «Запоріжкокс»

3,040

3,024

2,914

3,132

3,112

2,996

-0,116

 

9

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ДП)

0,599

0,678

1,054

1,251

1,020

0,852

-0,068

 

10

ПАТ «Мотор Січ»

0,429

0,370

0,458

0,513

0,485

0,492

+0,007

 

11

ПАТ «Запоріжвогнетрив»

0,459

0,599

0,601

0,467

0,364

0,365

+0,001

 

12

ПАТ «Запоріжсклофлюс»

0,379

0,354

0,369

0,310

0,237

0,157

-0,033

 

13

ЗДП «Кремнійполімер»

0,019

0,036

0,016

0,026

0,021

0,012

-0,009

 

14

ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»

0,196

0,187

0,260

0,196

0,296

0,173

-0,113

 

15

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат»

0,487

0,614

0,570

0,539

0,471

0,489

+0,018

 

  


Основні забруднювачі атмосферного повітря

 

№ з/п

Підприємство забруднювач

Валовий викид, т

Зменшення/ -

Збільшення/ +

Причина зменшення/ збільшення

2014 р.

2013 р.

1.

ВАТ «Запоріжсталь»

59168,0

59790,0

-0,623

Зменшення за рахунок будівництва газоочистки агломашини №2

2.

ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

4,6

8,5

-3,9

Зменшення за рахунок скорочення випуску продукції алюмінієвої катанки в 1,2-ому кварталах, а з липня – повною зупинкою виробництва алюмінієвої катанки

3.

ПАТ «Запорізький завод феросплавів»

15609,6

20781,3

-5172,0

Зменшення за рахунок зменшення потужності викиду на 24,8%, зменшення виробництва феросиліко-марганцю, та нарощування виробництва феросиліцію

4.

ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»

1890,0

2176,0

-286,0

Зменшення за рахунок зменшення обсягів виробництва

5.

ПАТ «Дніпроспецсталь»

682,825

1081,0

-398

Зменшення за рахунок зменшення обсягів виробництва

6.

ПАТ «Запоріжкокс»

2996,4

3094,3

-97,9

Зменшення за рахунок скорочення виробництва коксу на 6% та скорочення спалювання коксового газу на газоскидному пристрої

7.

ПАТ «Український графіт»

1285,0

1397,0

-112,0

Зменшення за рахунок виконання екологічних заходів передбачених обласною програмою

8.

ПАТ «Запоріжвогнетрив»

365,0

364,2

+0,8

Збільшення за рахунок збільшення виробництва шамотних виробів на 10% та високоглиноземистих на 30%

9.

ПАТ «Запоріжсклофлюс»

157,0

237,0

-33,7

Зменшення за рахунок зменшення обсягів виробництва зварювальних флюсів на 27,1%, силікату натрію на 36%

10.

ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

852,8

1020,0

-68,0

Зменшення за рахунок зменшення обсягів виробництва

11.

ВП Запорізька ТЕС

ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»

112533,0

144522,0

-31989

Зменшення за рахунок зменшення виробництва електричної енергії на 444,52млн.кВт/год, зменшення використання вугілля на 122,185тис.т., зменшення вмісту сірки в вугіллі з 2,11% до 1,59%

12.

ПАТ «МОТОР СІЧ»

492,0

485,6

+7,0

Збільшення за рахунок збільшення об’єму виробництва

13.

ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат»

489,0

471,0

+18,0

Збільшення залежить від відповідного опалювального періоду

14.

ЗДП «Кремнійполімер»

12,0

21,0

-9,0

Зменшення за рахунок зменшення обсягів виробництва

15.

ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»

173,0

286,0

-113,0

Зменшення за рахунок зменшення обсягів виробництва

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря вищезазначеними підприємствами обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів виробництва і впровадженням на підприємствах природоохоронних заходів, встановлених умовами дозволів на викиди та регіональними природоохоронними програмами.