Еколого - експертна діяльність

Еколого-експертна діяльність регламентується чинними Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» із змінами, «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановами Кабінету Міністрів України: від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»; від 31.07.1995 № 870 «Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»; Державними будівельними нормами ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; Рекомендаціями щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище (лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.02.2005 № 753/21-8).
Необхідність висновку державної екологічної експертизи для еколого небезпечних об’єктів при отриманні ліцензії на окремі види господарської діяльності та для отримання дозволів на спеціальне природокористування прописані в наступних документах:
Постанова КМУ від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;
«Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затверджена Наказом Министерства охорони навколишнього природного середовища України в 2006 № 108 і зареєстрована Міністерством юстиції України від 29.03.2006 № 341/12215. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».