Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами


За даними Головного управління статистики обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел по області за 2014 рік склав 206,7 тис.тонн, що на 39,2 тис.тонн (або на 15,9%) менше, ніж за 2013 рік.

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів виробництв найбільшими підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря в порівнянні з 2013 роком.

          Основний внесок в забруднення атмосферного повітря Запорізької області (78 %) вносять два підприємства ВАТ «Запоріжсталь» та ВП Запорізька ТЕС ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО».

Так у 2014 році обсяги викидів від ВП Запорізька ТЕС ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» склали 112,533 тис.тонн (що на 31,988 тис.тонн або на 30% менше ніж у 2013 році). Зменшення викидів підприємством у 2014 році обумовлено зменшенням виробництва електричної енергії, зменшенням використання вугілля та зниження сірнистості палива – з 2,11% у 2013 році до 1,59% у 2014.

Основним забруднювачем м. Запоріжжя, що впливає на динаміку обсягів викидів у м. Запоріжжі є ВАТ «Запоріжсталь». Обсяги викидів ВАТ «Запоріжсталь» за 2014 рік зменшились, а саме: склали 59,168 тис.тонн (що на 0,623 тис.тонн менше ніж у 2013 році). Зменшення викидів підприємством у 2014 році відбулось за рахунок простою агломашини № 2.

Великі обсяги викидів забруднюючих речовин приводять до перевищення гранично допустимих концентрацій окремих речовин в атмосферному повітрі.

         Запоріжжя - єдине місто в області, де проводяться дослідження стану атмосферного повітря по постам спостереження забруднення. Спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря проводиться Державною гідрометеорологічною службою на 5 стаціонарних постах по наступним забруднюючим речовинам: пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, фенол, фтористий водень, хлористий водень, формальдегід.

Так за даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології у 2014 році в порівняні з попереднім роком не змінився вміст у повітрі пилу, розчинених сульфатів, оксиду азоту, сірководню, фенолу та хлористого водню. Збільшився вміст у повітрі двоокису сірки, двоокису азоту та формальдегіду. Продовжується зростання забрудненості атмосфери сірчаними сполуками: сірководнем, сірчаним ангідридом.

В цілому відмічається зниження проценту перевищень граничнодопустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин в житловій забудові міста Запоріжжя, так у 2014 році процент перевищень склав – 6,83%, проти 10,36% у 2013.

Найбільше за 2014 рік повітря було забруднене в Заводському та Орджонікідзевському районах, які суттєво навантажені промисловими підприємствами – забруднювачами.

Санітарно-епідеміологічна служба Запорізької області в рамках соціально-гігіенічного моніторингу проводить контроль якості атмосферного повітря в міських та сільських населених пунктах шляхом підфакельних досліджень в зоні впливу промислових підприємств у місцях проживання та відпочинку населення.

Впродовж 2014 року лабораторіями санепідслужби Запорізької області всього проведено 13523 дослідження атмосферного повітря (2013р. – 13345), в 3,4% виявлені перевищення гранично - допустимих концентрацій (у 2013 році вказані перевищення складали 4,22%). В тому числі у міських поселеннях проведено 10872  дослідження атмосферного повітря, в 4,1% виявлені перевищення гранично - допустимих концентрацій, у сільських поселеннях проведено 2651 - в 0,11% виявлені перевищення гранично - допустимих концентрацій.

У м. Запоріжжя в рамках соціально-гігієнічного моніторингу виконано 1524 лабораторно-інструментальних досліджень проб атмосферного повітря  (в 2013 р. - 1472), з них не відповідало нормативним показникам 283 - 18,5% (у 2013 р. - 263 - 17,9%). В поточному році, як і в минулі роки, перевищення гігієнічних нормативів в атмосферному повітрі  обумовлювали показники – пил (34%), фенол (29%), сірководень (24%), сірковуглець (7%). Перевищення за вищевказаними інгредієнтами реєструвалися в межах від  1,1 до 2,2 ГДК.

Найбільше забруднення атмосфери в 2014р. по районах визначалося в Орджонікідзевському - 36% (в 2013р. - 52) від загальної кількості перевищень, Шевченківському - 21% (в 2013р. – 12,6), Заводському - 20% (2013 р. - 21), Ленінському - 16% (в 2013р. – 7,9). Як і в попередні роки, нижче середньобагаторічного показника (19,6%) реєструвалося забруднення атмосфери в Жовтневому, Хортицькому та Комунарському районах.

         Багаторічний моніторинг якості атмосферного повітря свідчить про суттєве, порівняно з минулими роками, зниження його забрудненості як на межі санітарно-захисних зон, так і в житлових районах.