Біоресурси та збереження біорізноманіття Запорізької області

        Для Запорізької області, яка лежить у степовій зоні, характерне безлісся. Природних лісів майже не збереглося– це, переважно незначні масиви байрачних лісів, ліси в долинах річок, а також штучні лісові насадження.

        Панівна роль у рослинному покриві області належить травам. У минулому територія області представляла собою безмежний цілинний степ з розкішною трав’яною рослинністю. Сьогодні ж запорізькі степи майже повністю розорані. Невеликі цілинні площі зберіглися на заплавах і схилах річкових долин і балок у тих місцях, які непридатні для обробки сільським господарством і використовуються як пасовища.

        Зону справжніх степів поділяють на дві підзони: різнотравно-типчаково-ковилових і типчаково-ковилових степів.  В місцях, де збереглася первинна рослинность, можна знайти злаки ковилу пірчасту та волосисту, типчак, тонконіг, костер безостий, пирій повзучий і сизий та інші. 

Ковила волосиста ( Stipa capillata)      Серед бобових – конюшина альпійська і гірська, люцерна серповидна і хмелевидна. З різнотрав’я – земляни горіхи, горицвіт весняний, півонія тонколиста, молочай, шалфей, астрагалпухнастоквітковий, подорожник, волошки.

      У рослинному покриві переважають дернові злаки – типчак, ковила пірчаста і волосиста, тонконіг лучний, пирій гребінчастий і костер прямий. Серед різнотрав’я поширені кермеки, ферула, ромашка, а серед ефемерів – тюльпани, рястка, гусяча цибулька та ін.

              Крайній південний захід області – це так званий Молочно-Утлюкський півострів, має рослинність, притаманну полино-типчаково-ковиловому і полино-типчаковому степу зониспустинених степів (дернинні злаки – типчак, ковила,   пирій гребе невидний; мохи лишайники).

                       Різноманітність природних умов зумовлює багатство тваринного світу області. На території області водяться ссавці, птахи, плазуни, земноводні.

          У степовій зоні найбільш типовими із ссавців є ховрах сірий, тушканчик великий, полівки сіра та степова, хом'ячок сірий, сліпак, тхір степовий, степова мишівка, куниця кам'яна, дикий кролик. У південно-східних районах поширені бабак, лисиця-корсак, тхір-перев'язка, їжак вухатий.

 З птахів найбільш поширеними є – жайворонок, перепілка, вівсянка, сіра куріпка. Зрідка трапляються дрофа, степовий журавель, степовий орел, канюк.

Журавель степовий (AnthropoidesvirgoL.)

   Типовими степовими плазунами та земноводними є полоз жовтобрюхий, гадюка степова, вуж водяний, жерлянка, квакша та інші.

         На Азовському узбережжі, де степові ділянки чергуються з піщаними косами, заплавними лісами, луками і болотами, лиманами і прибережними морськими просторами, тваринний світ багатий і різноманітний. Поряд із степовими водяться болотні і водоплавні тварини.

         З птахів характерні чайка, мартин сріблястий, норець, качка, чапля, бугай. У дельті Дніпра гніздяться гуска сіра, лебідь-шипун, пелікан. На території «Коси Обіточної» акліматизовано оленя європейського.

        Ліси області за призначенням і розміщенням виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші) функції, мають обмежене експлуатаційне значення.

        В області історично сформована ситуація з закріпленням лісів за постійними лісокористувачами (для ведення лісового господарства  ліси  надані в постійне користування державними лісогосподарським підприємствам).

          Ліси області сформовані багатьма видами деревних порід, серед яких домінують сосна (Pinus silvestris), акація (Robiniapseudoacacia L.).

          Загальна площа земель лісового фонду області складає 76,8 тис. га. Ліси області характеризуються відносно невисокою продуктивністю.

       

На території Запорізької області розвинене мисливське господарство, яке представлене  37 користувачами мисливських угідь (всі юридичні особи) з них: УТМР - 18 користувачів угідь;  Держагентства лісового господарства України - 7 користувачів угідь; ТВМР (військові) - 1 користувач мисливських угідь;  інші господарства - 11 користувачів угідь.

Загальна площа мисливських угідь Запорізької області складає - 22133,08 тис. га, з них: площа не наданих у користування угідь - 407,198 тис. га; площа мисливських угідь наданих у користування по області  складає – 1781,1 тис. га.

Основними мисливськими тваринами виступають кабан дикий, козуля європейська, фазан, куріпка сіра, качка.

          Для забезпечення збереження рослинного світу на території Запорізької області рішенням Запорізької обласної ради від 24.02.2011 № 31 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 31.03.2000 № 7» затверджено перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Запорізької області.