27.11.2015-03.12.2015

За період 27.11.2015 – 03.12.2015р. дослідження атмосферного повітря проводились по 17 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 30 досліджень, перевищення гранично-допустимих концентрацій не зареєстровано. Попередній тиждень – 6,25 %; за аналогічний тиждень 2014 р. – –  відбір не здійснювався в зв’язку з температурою повітря нижче - 80С; середній багаторічний - 19,5 % перевищень ГДК.

 

 Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

27.11.2015р.

-

-

30.11.2015р.

-

-

01.12.2015р.

-

-

02.12.2015р.

-

-

03.12.2015р.

з 15-00 до 20-00   3 грудня  2015 року  високе забруднення повітря двоокисом азоту.

-