26.06.2015-02.07.2015

         За період 26.06.2015 - 02.07.2015 дослідження атмосферного повітря проводились по 14 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 14 досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій виявлено в 4 з них (28,5%). На попередньому тижні 37,5% досліджень перевищували ГДК; за аналогічний тиждень 2014 р. – 22%; середній багаторічний - 19,5% перевищень ГДК.

Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

26.06.2015

з 15оо до 21оо 26 червня    високе забруднення повітря двоокисом азоту.

 

-

30.06.2015

-

-

01.07.2015

з 15оо до 21оо 01 липня   високе забруднення повітря двоокисом азоту.

 

Орджонікідзевський район, вул. Брянська:

- пил – 0,54 мг/м3, в 1,08 рази вище ГДК;

- фенол – 0,02 мг/м3, в 2 рази вище ГДК;

- сірководень – 0,0086 мг/м3, в 1,075 рази вище ГДК;

- сірковуглець – 0,055 мг/м3, в 1,8 рази вище ГДК;

02.07.2015

з 09оо до 21оо 02 липня високе забруднення повітря пилом.

-