17.04.2015-23.04.2015

         За період 17.04.2015 - 23.04.2015 дослідження атмосферного повітря проводились по 18 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 25досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій виявленов3 з них (12 %). На попередньому тижні 7,14 % досліджень перевищували ГДК; за аналогічний тиждень 2014 р. – 6,9 %; середній багаторічний - 19,5% перевищень ГДК.

Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

17.04.2015

-

-

20.04.2015

-

-

21.04.2015

         з 15оо  до  21оо            21 квітня високе забруднення повітря двоокисом азоту

Ленінський район, вул. Верхня:

- пил – 0,52 мг/м3, в 1,04 рази вище ГДК;

- фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

22.04.2015

-

Шевченківський район, вул. Передаточна:

- фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

23.04.2015

-

-