15.04.2016-21.04.2016

За період 15– 21.04.2016р. всього  проведено 32 дослідження атмосферного повітря по 18інгредієнтам,перевищення гранично-допустимих концентрацій зареєстровано в 4 – 12,5%. Попередній тиждень – 26,9%; за аналогічний тиждень 2015 р. –  12 %; середній багаторічний - 18,2 %.

 Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

15.04.2016р.

-

--

18.04.2016р.

-

--

19.04.2016р.

-

Вознесенівський район, пл. Маяковського:

- пил - 0,54 мг/м3, в 1,08 рази вище ГДК;

- фенол – 0,011 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

- сірководень – 0,0082 мг/м3, в 1,025 рази вище ГДК;

- сірковуглець – 0,046 мг/м3, в 1,53 рази вище ГДК;

20.04.2016р.

-

-

21.04.2016р.

-

-