13.02.2015-19.02.2015

            За період 13 - 19.02.2015г. дослідження атмосферного повітря проводились по 14 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 14досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій виявленов4 з них(28,5%).На попередньому тижні 10,7 % досліджень перевищували ГДК; за аналогічний тиждень 2014 р. - 12%; середній багаторічний 19,5% перевищень ГДК.

Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

13.02.2015р.

з  20оо 14  лютого   до 20оо 15 лютого  метеоумови високого забруднення повітря;

 

Ленінський район, вул. Рекордна-Металургів:

- пил – 0,6 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК;

- сірководень – 0,012 мг/м3,  в 1,5 рази вище ГДК;

- сірковуглець – 0,051 мг/м3, в 1,7 рази вище ГДК;

- фенол – 0,013 мг/м3,  в 1,3 рази вище ГДК;

16.02.2015р.

-

-

17.02.2015р.

з  15оо 18  лютого   до 20оо 19 лютого  очікувалося високе забруднення повітря  пилом;

-

18.02.2015р.

з 15оо до 20оо 18 лютого очікувалося високе забруднення повітря  фенолом.

-

19.02.2015р.

 

-