10.07.2015-16.07.2015

         За період 10.07.2015 - 16.07.2015 дослідження атмосферного повітря проводились по 14 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 10досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій виявленов3з них (30%). На попередньому тижні 20% досліджень перевищували ГДК; за аналогічний тиждень 2014 р. – 28,5%; середній багаторічний - 19,5% перевищень ГДК.

 

Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

10.07.2015

-

 

Заводський район, вул. Фінальна:

- пил – 0,66 мг/м3, в 1,32 рази вище ГДК;

- фенол – 0,0113 мг/м3, в 1,13 рази вище ГДК;

- сірководень – 0,0085 мг/м3, в 1,063 рази вище ГДК;

13.07.2015

-

-

14.07.2015

-

-

 

15.07.2015

з 15оо до 21оо  високе забруднення повітря пилом.

-

 

16.07.2015

-

-