09.10.2015-15.10.2015

За період 09.10 – 15/10.2015г. дослідження атмосферного повітря проводились по 18 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 40 досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій виявленов8 – 20,0%.На попередньому тижні 28,57%. досліджень перевищували ГДК; за аналогічний тиждень 2014 р. – 15,6%; середній багаторічний 19,5% перевищень ГДК.

Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

02.10.2015р.

-

-

05.10.2015р.

3 15.00 03.10 до 21.00 05.10.2015р. по місту Запоріжжя метеоумови високої и забруднення повітря.

Заводський район, вул. Орджонікідзе:

-  пил - 0,65 мг/м3, в 1,3 рази вище 1 'ДК;

-  фенол - 0,012 mt/mj, в 1,2 рази вище ГДК;

 - сірководень - 0,0092 мг/м3. ві .15 рази вище ГДК:

06.10.2015р.

-

Заводський район, вул. Морфлотська:

-  пил - 0,62 мг/м', в 1,24 рази вище 1 ДК,

- діоксид сірки - 0,0092 мг/м . в 1,15 рази вище І ДК:

07.10.2015р.

-

-

08.10.2015р.

-

Орджонікідзевський район, вул. Нахімова:

-  пил - 0,52 мг/м"\ в 1.04 рази вище І 'ДК:

-  фенол - 0,0113 мг/м3. в 1,13 рази вище ГДК;

-  сірководень - 0,0083 мг/м'', в 1.04 рази вище 1 ДК: