06.02.2015 - 12.02.2015

            За період 06 - 12.02.2015р. дослідження атмосферного повітря проводились по 15 інгредієнтам. За програмою моніторингу проведено 28досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій виявленов3 – 10,7 %. На попередньому тижні 18,5% досліджень перевищували ГДК; за аналогічний тиждень 2014 р. 6,2%; середній багаторічний 19,5% перевищень ГДК.

Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

06.02.2015р.

З 20оо  7 лютого до        20оо 8 лютого    метеоумови    високого забруднення  повітря 1-го ступеня.

Орджонікідзевський район, вул. Седова:

- сірководень – 0,0085 мг/м3, в 1,063 рази вище ГДК;

- сірковуглець – 0,051 мг/м3, в 1,7 рази вище ГДК;

- фенол – 0,012 мг/м3,  в 1,2 рази вище ГДК;

09.02.2015р.

-

-

10.02.2015р.

З  15оо   10  лютого   до  20оо 11  лютого   високе забруднення повітря двоокисом азоту.

-

11.02.2015р.

-

-

12.02.2015р.

З 15оо   12  лютого   до  20оо 13  лютого   високе забруднення повітря фенолом.

-