03.06.2016-09.06.2016

За період 03 – 09.06.2016р. всього  проведено 30 досліджень атмосферного повітря по 18інгредієнтам,перевищення гранично-допустимих концентрацій зареєстровано в 6 – 20%. Попередній тиждень – 23,07%; за аналогічний тиждень 2015 р. –  25 %; середній багаторічний - 18,2 %.

 Дата

Наявність повідомлення щодо НМУ

Перевищеннягранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ГДК)

03.06.2016р.

-

-

06.06.2016р.

-

-

07.06.2016р.

З 15 до 21 години по місту Запоріжжя відмічалося  високе забруднення повітря пилом1-го ступеня.

 

Вознесенівський район, вул. Брянська:

- пил – 0,53 мг/м3, в 1,06 рази вище ГДК;

- фенол – 0,013 мг/м3, в 1,3 рази вище ГДК;

- сірководень – 0,0086 мг/м3, в 1,1 рази вище ГДК;

07.06.2016 р. Вознесенівський район, вул. Сєдова:

- фенол – 0,012 мг/м3, в 1,2 рази вище ГДК;

- сірководень – 0,0082 мг/м3, в 1,025 рази вище ГДК;

- сірковуглець – 0,045 мг/м3, в 1,5 рази вище ГДК;

 

08.06.2016р.

-

 

09.06.2016р.

З 15 до 21 години по місту Запоріжжя відмічалося  високе забруднення повітря пилом1-го ступеня

-