Забезпечення рівного права на воду та санітарію

Забезпечення рівного права на воду та санітарію

05.06.2015

4 червня 2015 року у приміщенні Орхуського центру Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації відбувся Круглий стіл зацікавлених сторін з обговорення результатів аналізу ситуації щодо забезпечення рівного права на воду та санітарію в Запоріжжі та Запорізькій області.

Круглий стіл мав на меті налагодження діалогу заінтересованих сторін з питань забезпечення рівного права на воду та санітарію в Запоріжжі та в Запорізькій області, включаючи обговорення проекту самооцінки «Аналіз ситуації із забезпечення рівного права на воду та санітарію у Запоріжжі: місцевий рівень» який підготували експерти Запорізької міської екологічної громадської організації «МАМА-86-Запоріжжя» із зацікавленими сторонами. Широке коло учасників – представники місцевих органів влади, громадських організацій, підприємств-постачальників послуг – обговорювали питання державного управління у сфері забезпечення рівного доступу до води та санітарії, скорочення географічної нерівності доступу до послуг водопостачання і водовідведення, підтримання прийнятних для всіх цін на послуги водопостачання та каналізації. Дискусія стосувалася, зокрема, задовільності нормативно-правової бази у відповідної сфері, стану її дотримання і шляхів вдосконалення, інформування та залучення широкого кола заінтересованих сторін, зокрема, громадянського суспільства.