Проект «Організація та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні»

12.01.2017

Відповідно до внесених змін в ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме Міністерством екології та природних ресурсів України.

Найбільші підприємства-забруднювачі м. Запоріжжя відносяться до об’єктів першої групи, відповідно отримують дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у Міністерства екології та природних ресурсів України, яке затверджує та контролює виконання заходів, в тому числі щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це не дає змоги органам місцевого самоврядування впливати на планування та виконання природоохоронних заходів найбільшими забруднювачами, мати доступ до інформації, що надається підприємствами для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

На замовлення Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації ТОВ «Консорціум «Енергомашекологія» розроблено проект «Організація та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні». У зазначеному проекті враховано викиди від основних стаціонарних джерел підприємств першої групи та проведено розрахунок фактичної санітарно-захисної зони для зазначеної групи підприємств.

Визначена зазначеним проектом санітарно-захисна зона групи промислових підприємств значно перевищує встановлені санітарно-захисні зони для окремих підприємств та не співпадає з тим, що використовує Міністерство екології та природних ресурсів України при видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.