Про ситуацію поводження з ХЗЗР на території Запорізької області

05.04.2017

Поняття «пестициди» відоме широкому загалу. Проте більшість населення не усвідомлює небезпеку, яку вони становлять, особливо це стосується непридатних пестицидів.

Пестицидами (від лат. «реstis» – чума) називають велику групу речовин, переважно синтетичного походження, які використовують для знищення або пригнічення рослин та живих організмів, небажаних для людини. Пестицидні засоби, як правило, містять одну або декілька діючих речовин, а також так звані «інертні» компоненти — додаткові речовини, які посилюють їх ефект.

Відходи, від використання пестицидів можна умовно розділити на три групи:

- заборонені до використання – ряд хлорорганічних пестицидів (ДДТ, альдрин, хлордан, діендрин, ендрин), що за фізико-хімічними та біохімічними властивостями відносяться до стійких органічних забруднювачів (СОЗ), оскільки хлор, який входить до складу зазначених СОЗ, за певних умов може стати компонентом ще більш небезпечних сполук; 

- непридатні до використання – пестициди, у яких закінчився термін придатності, або зіпсовані внаслідок незадовільних умов транспортування та зберігання;

- пестициди невідомого складу – пестициди, неідентифіковані через втрачені маркування та документацію, або такі хімічні сполуки та їх суміші, для яких неможливо визначити первинний склад та призначення.

Проблема поводження з відходами пестицидів, які зберігаються на території Запорізької області, пов’язана зі зберіганням пестицидів невідомого складу. Такі пестицидиможуть проявляти токсичні властивості, виявляти стійкість до розкладання, характеризуватись біоакумуляцією і бути об'єктами транскордонного переміщення на далекі відстані (повітряними потоками, водними шляхами та шляхами міграції птахів, тварин і риб), нагромаджуючись в екосистемах суші та водних екосистемах.

Згідно з інформацією, отриманою в ході обласної інвентаризації накопичених хімічних засобів захисту рослин (далі – ХЗЗР) та місць їх зберігання, було зафіксовано факт зберігання ХЗЗР у 52 складських приміщеннях на території Запорізької області. Стан складських приміщень, в цілому, було охарактеризовано як «незадовільний»: «задовільний» – 14 складських приміщень, «незадовільний» – 25, «зруйновані» – 13.

Під дією атмосферних опадів виникає небезпека попадання ХЗЗР у навколишнє природне середовище, наслідком чого може стати забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, погіршення рівня здоров’я населення. При цьому зменшується показник родючості ґрунту та пригнічується діяльність ґрунтової мікрофлори. Високотоксичні компоненти ХЗЗР здатні накопичуватись в тканинах більшості живих організмів, в тому числі і людини, які отримують їх з повітрям, їжею і водою.

Головна небезпека ХЗЗР полягає у залученні їх до біологічного колообігу, у процесі якого вони надходять в організми людини і тварин. Токсичність пестицидів визначена для всіх живих організмів, що пояснюють подібністю їхніх головних біохімічних процесів і молекулярно-біологічною організацією всього живого.

Потрапляючи до організмів людей і тварин, пестициди здатні викликати різноманітні захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо печінки та нирок, нервової системи (аж до паралічів), дерматити, розлади дихання, гормональні та ендокринні порушення. Особливо небезпечним може бути вплив високотоксичних пестицидів на репродуктивну систему – вони здатні спричинити порушення вагітності, імпотенцію та безпліддя.

Ще однією негативною властивістю пестицидів є те, що вони можуть виводитися з організму і передаватися дітям разом з молоком матері, що годує.

Все це вказує на підвищений рівень екологічної небезпеки та на необхідність обґрунтування техногенних ризиків зберігання, транспортування та утилізації ХЗЗР.

Основними принципами державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, у тому числі з непридатними пестицидами, є здійснення заходів щодо забезпечення здоров’я населення та охорони навколишнього природного середовища, зокрема при зберіганні, знешкодженні, обробленні, перевезенні та проведенні інших операцій з ними та тари від них.

Згідно ст. 15 Закону України «Про пестициди та агрохімікати», непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати, тара від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Пріоритетним напрямком на шляху до вирішення проблеми забруднення невідомими, непридатними, забороненими до використання пестицидів є проведення щорічної інвентаризації накопичених пестицидів та місць їх зберігання, з визначенням власника, ступеню їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. В Запорізькій області для її проведення створено обласну комісію з питань поводження з безхазяйними, забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві ХЗЗР.

Інвентаризація ХЗЗР проводиться з метою отримання повних та достовірних даних щодо місць та обсягів накопичення, фізико-хімічних властивостей та стану зберігання цих небезпечних відходів, а також подальшого використання отриманих даних для визначення найбільш ефективних і безпечних шляхів їх видалення. 

За результатами інвентаризації 2015 року, станом на 01.01.2016 року в області у 33 складах зберігається202,596 тонн невідомих, непридатних та заборонених до використання пестицидів, що не мають власника.

Рішенням обласної ради від 31.03.2016 № 18 «Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2016 році» на виконання заходу «Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області» з обласного бюджету виділено 8000,0 тис. грн. Замовником заходу визначено Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

         Згідно Законів України «Про здійснення державних закупівель» та «Про публічні закупівлі» Департаментом було оголошено «міжнародні» відкриті торги на послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області») в кількості 202,596 тонн (за зведеними даними інвентаризації непридатних ХЗЗР по Запорізькій області, які не мають господаря, проведеної станом на 01.05.2016 року, на території 13 районів області). Торги були двічі відмінені у зв'язку з недостатньою кількістю учасників торгів (у першому випадку – для участі подано менше двох пропозицій, у другому – відхилені всі пропозиції, як такі що не відповідають умовам тендерної документації).

         Також повідомляємо, що Департаментом надано пропозиції для включення до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році заходу «Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області» на суму 18234,0 тис. грн.