Організація та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні.

Організація та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні.

22.12.2016

Рівень забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя та Запорізької області залишається незмінно високим на протязі багатьох років, що сприяє постійному росту неінфекційної захворюваності населення та перевищує середній показник по Україні. В цьому контексті найбільш важливішим стає питання організації ефективної системи моніторингу якості атмосферного повітря, як на державному, так і регіональному рівні, з впровадженням сучасного досвіду країн ЄС.

Існуюча система моніторингу не дозволяє в повній мірі відстежувати стан забруднення атмосферного повітря і не дає можливості висвітлювати інформацію про результати вимірювань в автоматичному режимі.

Рішенням обласної ради від 31.03.2016 № 18 «Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2016 році» передбачена розробка техніко-економічного обґрунтування та проектно-кошторисної документації по об'єкту «Організація та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні. Придбання та встановлення обладнаних стаціонарних постів контролю забруднення навколишнього середовища на зовнішній межі санітарно-захисних зон промислових підприємств м. Запоріжжя,                         м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Мелітополь, м. Токмак, м. Дніпрорудне».

Основним завданням проекту є розробка системи моніторингу на основі елементної бази вимірів, які пройшли тривалий термін випробувань в європейських країнах. Запропонована система безперервного екологічного моніторингу повітря передбачає розміщення на території міст 19 стаціонарний пост (м. Запоріжжя – 12; м. Енергодар – 2; м. Бердянськ – 3;м. Мелітополь – 1; м. Токмак – 1; м. Дніпрорудне). Місця розташування вимірювальних постів в області були визначені на підставі методики розробки сертифікованої програми Національного космічного агентства Сполучених Штатів Америки (NASA), з наступним нанесенням на координатну сітку міст Запорізької області.

Кожний пост обладнаний комплектом газоаналізаторів, які автоматично здійснюють виміри концентрацій шкідливих речовин в повітрі (пилу, сіркового ангідриду, окислів азоту, свинцю та інші. (Разом 12 інгредієнтів та 5 метеопоказників (вологість, швидкість та напрямок вітру, температура, тиск). Результати вимірів в режимі on-line передаватимуться по мережі Internet на головний сервер для оперативного аналізу та архівації (протягом 3–х років). Система передбачає зняття показань кожні 60 секунд з умовами візуалізації.

Значною перевагою таких постів є відсутність зовнішнього втручання, мінімізація витратних матеріалів та автоматичне зняття показників.

Реалізація заходу орієнтована на впровадження галузевих Директив ЄС, зокрема, Директива 2003/4/ЄС 
Європейського парламенту та Ради від 28 січня 2003 року про доступ громадськості до екологічної інформації. 
Ця Директива спрямована на підвищення обізнаності з питань, що стосуються довкілля, шляхом забезпечення 
громадськості права на доступ до екологічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні державних органів.
Впевнені, що реалізація даного проекту для забезпечення якісного моніторингу навколишнього 
середовища, створення автоматизованої системи управління, контролю за параметрами ГДК, обов’язково 
приведе до підвищення рівня екологічної безпеки в процесі подальшого розвитку Запорізької області.