Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації діє відповідно до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,   затвердженого   розпорядженням   голови   облдержадміністрації         від 13 жовтня 2014 року №526

Департамент підпорядкований голові Запорізької обласної  державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області:

1) державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі);

2) здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі.