Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації діє відповідно до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 травня 2013 року № 230.

Департамент підпорядкований голові Запорізької обласної  державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

Основним завданням Департаменту
є забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі).